Camagi

A - kuld:  
Far: KBHV94 DKCH Nota Bentes Nando
mor: DKCH Fagus Qvinni

B - kuld:
far: DKCH Schapenborg´s Matisse
mor: DKCH Fagus Qvinni

C - kuld:
far: Skandias Sargon
mor: Camagi´s Amanda

D - Kuld:
far: DKCH, INTCH Fanica Hoffa Heiko
mor: DKCH Fagus Qvinni

E - Kuld:
far: DKCH, INTCH, KBHV 03, DKKV03, KLUBCH Fanica Isak Ingeman
mor: Camagi´s Amanda

F - Kuld:
far: Fanica Harpo Hjalte
mor: DKCH Fagus Qvinni

G - Kuld:
far: KBHV94 DKCH Nota Benes Nando
mor: DKCH, klubvinder 2006 Camagi´s Baily

H - Kuld:
far: SUCH Chinook De la RIchesse
mor: DKCH Fagus Qvinni

I - Kuld:
far: Nilus Stoffel v. Rukin
mor: Camagi´s Amanda

J - Kuld:
far: DKCH Fanica Hoffa Heiko
mor: DKCH, klubvinder 2006 Camagi´s Baily

K - Kuld:
far: Bertram Douwe v.d. Hengelsehoek
mor: Camagi´s Amanda

L - Kuld:
far: DKCH Camagi´s Condor
mor: NORDJV04 DKCH Irina Memory aan de Brikkenoven

M - Kuld:
far:  Abbe Ionne v. Korte Toren
mor: DKCH, klubvinder 2006 Camagi´s Baily

N - Kuld:
far: DKCH, DKKV06, DKKV07, Jubilæumsvinder Ferdinand de la Richesse
mor: Camagi´s Amanda

O - Kuld:
far: DKCH, Nordjv04. KLBCH  Camagi´s Ekko
mor: DKCH, Nordjv04. Irina Memory aan de Brikkenoven

P - Kuld:
far: DKCH, DKKV06, DKKV07, Jubilæumsvinder Ferdinand de la Richesse
mor: Camagi´s Ghana

Q - Kuld:
far: DKCH, INTCH, KBHV03, DKKV03, KLBCH Fanica Isak Ingeman
mor: DKCH, Jubilæumsvinder Camagi´s Ileiza

R - Kuld:
far: SUCH, DKCH, NLCH, KBHV06, NORDV07, AmV07 Nilo Silhuette v.d. Molengat
mor: DKCH, klubvinder 2006 Camagi´s Baily 

S - Kuld:
far: Camagi´s Bajads
mor: DKCH, Nordjv04. Irina Memory aan De Brikkenoven

T - Kuld :
far: VerdensVinder 2003, NLCH Vlugge Jip V. Jikke V.D. Korte Toren
mor: DKCH, Jubilæumsvinder Camagi´s Ileiza

U - Kuld :
far: DKCH, DKKV06, DKKV07, Jubilæumsvinder Ferdinand De la Richesse
mor: Camagi´s Kentucky

V - Kuld :
far: DKCH, NLCH, NOCH, VerdensVinder10, DKV10, DKKV10, LP1 Camagi´s Kejser
mor: DKCH, Nordjv04 Irina Memory aan DE Brikkenovn

W-Kuld:

far: WW11 Excel vom Kleinen Kreisel 

mor: DKCH, NORDJV08, NORDV08 SUCH Camagi´s Okay 

X - Kuld :

far: Unique Silhouette V.H. Molengat                                                                

mor: DKCK, Jubilæumsvinder Camagi´s Ileiza